Medlemsavgifter 2022

Följande gäller för medlemskap under 2022


Medlemsavgiften för fullvärdig medlem är:

  •   995:- sek       om man är mellan 1-12 år *
  • 3.995:-sek       om man är mellan 13-18 år *
  • 5.995:-sek       om man är mellan 19-29 år *
  • 7.995:-sek       om man är +30 år

* Ålder avser det år man uppnår angiven ålder.