Golfbilar

Golfbilsregler

 • Du måste Erlägga gällande avgift för framförande av golfbil såväl som för privatbil som för hyrbil.
 • Giltigt körkort krävs samt samma regler som gäller vid bilkörning i trafik
 • Körning är endast tillåten på fairway, semiruff, samt på transportvägar mellan golfhålen. Ej på parkeringar eller inom lägenhetsområde.
 • Max två personer får färdas i en bil.
 • Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna.
 • Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.
 • Det går att hämta ut bilen tidigast 30 min innan starttid är bokad och bilen ska lämnas åter direkt efter avslutad golfrunda.

Information om huruvida bilar är tillåtna eller ej beror på väder och banans kondition och den aktuella informationen för dagen finner du på www.ekerum.com

Privata golfbilsägare omfattas också av detta enligt nedan:

 • Årlig Golfbilsavgift måste erläggas innan en privat golfbil får framföras på Ekerums golfbanor
 • Alla bilar som ska köra på golfbanan ska ha systemet DSG fleet solutions* installerat och uppkopplat mot Ekerum.
 • Varje privat golfbil som avser att användas på golfbanan måste ha ett klistermärke för igenkänning av personal och golfvärdar. Klistermärkets fås när golfbilsavgiften är betald.
 • Ekerum reserverar sig rätten att neka spel/spelavgift, dvs får ej spela på Ekerum, om reglerna inte följs

*En återförsäljare som säljer detta system är Technical Operations, Vantage Tag Systems, Kontaktperson är Dan Price: dan@vantage-tag.com +44 (0) 7854 092836

          

GPS- information

Golfbilen har en GPS inkopplad till motorn vilket gör att bilen kommer att STANNA om man kör där det inte är avsett.

Vår banchef bestämmer från dag till dag i vilka områden man får framföra bilen på beroende på skador, vattenansamlingar eller allmänt slitage.

Det är alltså att det INTE per automatik är tillåtet att köra på hela spelfältet!

Var uppmärksam på LJUD signaler från systemet samt titta på skärmen! Det varnar er när ni närmar er eller kör in i ett otillåtet område som är gulmarkerat.

Om så skulle ske, stanna och vänta tills bilen är igång igen och BACKA omedelbart ut ur området och fortsätt körningen där systemet inte varnar.

Priser för att hyra golfbil

Utan läkarintyg

 • 1 gång 495:-
 • 10 gånger för 4455:-
 • 20 gånger för 8415:-
 • 30 gånger för 11880:-

Med läkarintyg

 • 1 gång 395:-
 • 10 gånger 3555:-
 • 20 gånger 6715:-
 • 30 gånger 9480:-

Hyr till fast pris vardagar måndag-torsdag
April-oktober (ej juli)
Gäller sjukintyg 6715 kr

 • om någon har ekonomiska svårigheter, kontakta Ekerum så hittar vi en lösning

För mer information vänligen kontakta Emil 0485-80075