Tävlingskommitté

Målsättning:

Tävlingskommittén har som uppgift att planera och administrera klubbens tävlingsverksamhet. Målsättningen är att skapa ett intressant och omväxlande tävlingsprogram för medlemmar och gäster.

Tävlingskommitténs medlemmar:

Rolf Gustafsson, Ordförande

Leif Mellqvist, Vice ordförande

Karl-Martin Härström

Lars ”Lajen” Johansson

Ivar Lång

Adjungerande från nedanstående ansvarsområden vid behov

 
Serie- och matchspel

Sammanhållande är Ivar Lång
H70 lag 1 Ivar Lång
H70 lag 2 Rolf Gustafsson
H60 Gunnar Tolf
H40 Karl-Martin Härström
D60 Lotta Strandberg
D60 matchspel ”Tantlaget” Anita Bråkenhielm, Lille-Mor Larsson
Seniormatch Ölands GK Ivar Lång
Matchspel Saxnäs Ivar Lång t.v
Matchspel Ölands GK Ivar Lång t.v

 
Övriga tävlingar

Onsdagsgolf  Lillemor Fürst, Ulla Murén Gustafsson
Seniorgolf  Göran o Monica Gustavsson, Benny Moberg
Herrgolf  Christer Andersson
Damgolf  Ewa-Lis Petersson
Klubbmästerskap  Hans Gränefält
Tävling medlemsdag  Håkan Petersson
Fredriks medlemsgolf  Håkan Petersson
SM äkta makar 100+  Rolf Gustafsson, Leif Mellqvist
Hjärtgolfen  Lillemor Fürst, Ulla Murén Gustafsson, Ewa-Lis Petersson
”Vintergolf”  Ivar Lång, Leif Mellqvist
Nyårsgolf  Håkan Petersson