SM 2017

SM-bild

 

SM 2017

Varm välkomna till Öland för att spela Äkta Makar/Sambor 100+ på Ekerum GK den 1-2 juli.

För att få delta måste paren vara gifta eller ha samma folkbokföringsadress.

Dessutom måste båda spelarna i paret vara födda senast 1967.

 

Spelformen är par slagtävling scratch, foursome över 36 hål (18+18)

 

Anmälningsperioden är den 10 februari till 15 juni och görs via Min Golf.

Anmälningsavgiften är 750 kr per par som betalas i samband med anmälan.

 

Vid överanmälan tillämpas urvalsprincipen lägsta exakt sammanlagd handicap  vid anmälningstidens utgång. En eventuell reservlista upprättas och publiceras på Ekerums GK.s hemsida.

 

Inspel dag före första tävlingsdag är inkluderad i anmälningsavgiften.

Bokning av inspelsrond görs på tfn 0485-800 00

 

Boka boende på Ekerum tfn 0485-800 00

 

Viktig information angående transportmedel (golfbil)

För att få tillstånd att framföra transportmedel i tävling ingående i SM-veckan krävs tillstånd av SGF:s förbundsläkare. För att erhålla sådant tillstånd krävs att läkarintyg som styrker rörelsenedsättning med fastställd giltighetstid skickas till Marika.Pellijeff@golf.se på Svenska Golfförbundet minst två veckor innan tillståndet ska användas. För att erhålla tillstånd krävs att rörelsenedsättning  är av kronisk karaktär.