Tävlingsbestämmelser

TÄVLINGSBESTÄMMELSER EKERUM PRESIDENT CUP 2018

  • Ekerum President Cup är en Matchspelstävling
  • Tävlingen spelas enligt SGF:s tävlingsbestämmelser samt klubbens lokala regler
  • Varje spelare utgår från sitt gällande EGA-Hcp och de antal slag som framgår i slopetabellen
  • Tävlande följer index på scorekortet och det är den s.k nettoscoren som räknas d.v.s efter avdrag av eventuella extra slag
  • I den första och sista tävlingsomgången sker gemensam start. Övriga tävlingsronder sker inom angivet tidsfönster i tävlingsschemat.
  • Du och din motspelare väljer gemensamt tävlingsdag vilken bana som ska spelas
  • Som spelare väljer Du själv vilken Tee Du önskar spela från. Damer: valfritt. Herrar: Svart, Vit, Gul alternativt Röd Tee för +70 år.
  • Vid lika resultat efter 18 hål så vinner den spelare med lägst SHCP (noll).
  • Tävlingsresultatet skall direkt efter avslutad match meddelas till tävlingsledningen