Regel- och HCP-kommittén

*

NYA GOLFREGLER 2019


Från och med 2019 gäller nya, modifierade golfregler. Svenska Golfförbundet kommer att gå ut brett med information någon gång i höst.
För att undvika förvirring är rekommendationen att vi väntar med att diskutera de nya reglerna tills årets säsong är över.
Ekerum GK kommer bevaka Svenska golfförbundets kursutbud och se till att utbilda ”ambassadörer” för de nya förutsättningarna.


NYTT HANDICAPSYSTEM 2020


2020 införs ett helt nytt handicapsystem.
En spelares handicap kommer då att baseras på de 20 senast registrerade golfronderna (räknat som poängbogey). Av dessa väljs de 8 bästa ronderna ut och medelvärdet av dessa ronder blir ett mått på spelarens handicap.
För att få en rättvisande handicap redan från början av 2020 rekommenderas alla att registrera så många ronder som möjligt under 2018 och 2019. I synnerhet gäller detta dem som vill delta i tävlingar år 2020.
En handicap enligt det nya systemet kommer då att var ett krav.

Det kommer att finnas övergångsregler för dem som inte har 20 registrerade ronder vid årets början, men dessa regler är ännu inte fastställda i detalj. Man kan dock utgå från att den som har få registrerade ronder kommer att få en mindre konkurrenskraftig handicap i det nya systemet.


Eventuella frågor eller funderingar kan ställas till Regel- och HCP-kommittén