HCP 30-54

Under Karl-Martins ledning så administreras och leds projektet även detta år av Björn Ljunggren.

Medlemmar, vilka ligger i handicapområdet 30 – 54 är varmt välkomna att delta i projektet, som översiktligt beskrivs nedan.

Vi startar i mitten av maj månad och fortsätter med aktiviteter omkring var fjortonde dag fram till mitten av september.

Under denna period kommer vi att, förutom spel på Långe Jan och Långe Erik, lägga in ett par kostnadsfria träningspass på övningsrangen med Karl-Martin.

Spel på banorna genomförs normalt under eftermiddagarna med första boll ut klockan 1300. Rundorna kommer inte att betraktas som någon form av tävling, utan planeras som trivsamt utvecklande och kontaktskapande golf tillsammans med likasinnade. Rundorna kommer dock att vara handicapgrundande för de deltagare som så önskar.

Vid minst två tillfällen kommer äkta makar (motsvarande) att inbjudas delta även om dessa har lägre handicap än 30. Dessa mer erfarna spelare kommer då att få i uppgift att kommentera de eventuella regelsituationer, vilka kan uppstå i realtid under spelets gång. Vid dessa två tillfällen kommer vi att eftersträva spel under förmiddagar, för att efteråt avrunda det hela med eftersnack och gemensam lunch i golfrestaurangen.

Vi inleder säsongen med en ”Scramblerunda” lördagen den 20 maj. Särskild kallelse kommer att skickas ut omkring den 1 maj. Kort härefter inplaneras den första golflektionen på rangen.

Härefter kommer genom golfkansliets försorg kallelser till aktiviteterna att skickas ut 2 – 3 veckor i förväg med detaljer, startordningar och anvisningar för anmälan mm.

Deltagare i projektet kommer att få kontaktuppgifter till varandra för att sedan enkelt kunna planera in enskilda golfrundor tillsammans.
Projektledare: Björn Ljunggren

Program säsongen 2017→