Hålvärd

Hålvärd

Ekerums golfbanor håller hög kvalitét. Dock finns möjlighet till ytterligare förbättringar, främst vad gäller finishen på hålen.
Denna förbättring kan bara åstadkommas genom insatser av klubbens medlemmar.
Under 2016 lyckades vi engagera hålvärdar till samtliga 36 hål på banorna.
Resultatet blev en klar förbättring, framför allt vad gäller avslagna peggar och skräp på hålen.
Under våren 2017 planeras gemensamma arbetsdagar så att ett bra utgångsläge skapas för vidare arbete med hålen under säsongen.
Om du vill vara hålvärd, anmäl dig till
Ivar Lång
Ivar.lang@telia.com
070-3113550