Hålvärd

Hålvärd 2018Ekerums golfbanor håller hög kvalitét. Dock finns möjlighet till ytterligare förbättringar, främst vad gäller finishen på hålen. Denna förbättring kan bara åstadkommas genom insatser av klubbens medlemmar.

Under 2017 tappade vi ett par hålvärdar och behöver därför komplettera, för att täcka samtliga 36 hål på banorna.
Vi genomförde också ett antal gemensamma arbetsdagar för att komplettera hålvärdarnas arbete och få en jämnare standard på hålen under säsongen.

Under 2018 kommer vi att utöka antalet gemensamma arbetsdagar och mera fokusera på tee-områden, avståndsmarkeringar och sprinklerlock (Långe Erik).

Därutöver kan det behövas en allmän städdag under våren.

På Långe Jan finns nu gjutna plattor till de nymålade avståndsmarkeringarna, och till samtliga hål nymålade ”tee-kulor”.


Om du vill vara hålvärd, anmäl dig till

Ivar Lång
Ivar.lang@telia.com
070-3113550