Vision 50/50

Svenska Golfförbundet:

Att göra golfen mer jämställd och inkluderande är en av de viktigaste utmaningarna inom svensk golf. Svenska Golfförbundets har startat ett långsiktiga förändringsarbete för fler kvinnor som spelare och i ledande positioner.
Med 28 procent kvinnor som golfmedlemmar ligger Sverige visserligen långt fram i en global jämförelse, men det är ändå en snedfördelning som vi inte är nöjda med. Ekerum GK kommer med start i maj 2017 vara en av 42 klubbar som ska genomgå detta förändringsarbete.
Ett unikt tillfälle som hjälper klubben att påbörja ett utvecklingsarbete som leder till attraktivare verksamhet, en mer inkluderande miljö och fler medlemmar som stannar länge. Tänk vilken möjlighet det innebär att öka antalet medlemmar, om vi blir lite bättre på att förstå HUR detta kan göras.

Vision 50/50 bli starten på den övergripande process som bidrar till utveckling av klubbens olika verksamheter, fler medlemmar och framförallt fler flickor och kvinnor. Förändringsarbetet ger klubben både kunskap, insikter och inspiration.

Läs mer om detta från Svenska Golfförbundet

Projektledare: Staffan Marmolin