Handlingsprogram 2017

klubbmärke

HANDLINGSPROGRAM 2017

1 Utgångsläge

Ekerums Golfklubb är en fristående ideell organisation vars verksamhet bygger på en särskild överenskommelse med Ekerum Resort. Överenskommelsen innehåller reglering av de ekonomiska förutsättningarna mellan parterna, medlemmarnas spelrätt på banorna samt ett gemensamt handlingsprogram för att skapa en ännu mer attraktiv golfklubb.

 

2 Handlingsprogram 2017

Handlingsprogrammet består av följande delar:

– tävlingsverksamhet

– juniorverksamhet

– medlemsträning

– damverksamhet

– medlemsaktiviteter

– medlemsrekrytering

– sponsorsverksamhet

– golfvärdar

hålvärdar

– hemsida/IT/information

– faddergrupp

 

Tävlingsverksamhet

Målsättningen för 2017 är att genomföra 17 tävlingar varav 15 partävlingar och 2 singeltävlingar med i genomsnitt 80 deltagare per tävling och att 30 % kommer från andra klubbar. Ekerumsveckan planeras till veckan efter Midsommar men antalet tävlingar reduceras från 5 till 4, varav 3 partävlingar och 1 singeltävling. Minskningen är beroende på att klubbens arrangemang av SM Äkta makar + 100 startar med inspel fredag den 30 juni.

Vidare är målsättningen att hitta sponsorer till samtliga tävlingar, som svarar för ett attraktivt prisbord.

Senior- och onsdagsgolfen kommer på sedvanligt sätt att genomföras även under 2017 med målsättningen att aktivt arbeta för att öka antalet deltagare och uppnå i genomsnitt 30 deltagare per tävling.
Seniorgolfen räknar med att genomföra 25 singeltävlingar varav 4 utflykter till andra banor och onsdagsgolfen 23 varav 2 partävlingar.

Förhoppningen är att under året kunna organisera och skapa förutsättningar för herrgolf.

Målsättningen är att utveckla den särskilda damgolfen som anordnades under 2016 där tävlingsmomentet inte var prioriterat med ambitionen att fånga upp damer som vanligtvis inte tävlar. Man spelar partävlingar i olika former.

Ekerum har anmält fem lag till Smålandsserien, H40, H60, D60 och två H70.

På sedvanligt sätt kommer också klubbmatcherna mot Saxnäs och Ölands GK att genomföras.

En nyhet för året är att s. k. Flaggtävling, singel, planeras att genomföras den 20 augusti.

När det gäller klubbmästerskapet är målsättningen att kraftigt öka intresset genom att ta fram ett nytt koncept som kommer att presenteras senare.

En tävlingskommitté kommer att återinföras för att samordna och stärka samarbetet mellan ansvariga för de olika tävlingsformerna inom Ekerum GK En aktivare marknadsföring av våra tävlingar kommer förhoppningsvis att öka antalet deltagare.

På samma sätt som förra året kommer ett antal tävlingsledningar bestående av 4 personer att utses för att ansvara för genomförandet av klubbtävlingarna.

Utbildning för tävlingsledning och domare kommer att erbjudas intresserade för att höja kompetensen inom klubben.

Tävlingsprogram 2017 se särskild bilaga.

Projektledare är Rolf Gustafsson och Leif Mellqvist

 

SM Äkta makar + 100

Smålands golfförbund har uppdraget att arrangera samtliga 15 SM-tävlingar i golf 2017 .

Ekerums GK har sökt och blivit tilldelat arrangemanget för SM äkta makar/sambor 100 +.

Tävlingen kommer att gå av stapeln helgen den 1 – 2 juli med inspelningsdag fredagen den 30 juni.

Totalt kommer 156 par, 312 spelare, att delta i denna tävling som kommer att bli ett stort arrangemang för klubben och Resorten.

Erbjudande från Resorten med ett paket med övernattning och mat är redan fulltecknat. Arrangemanget kräver många frivilliga funktionärer och en organisation för genomförandet kommer att tas fram. Tillsammans med Resorten är målsättningen att genomföra detta arrangemang så att alla deltagare får en positiv bild av Golfklubben och anläggningen.

Representanter från klubben besökte 2016 års arrangör av tävlingen i syfte att marknadsföra och fånga upp erfarenheter. Av de över 300 deltagarna förhandsbokade 160 personer mat och logi.

Tävlingsledare är Rolf Gustafsson och Leif Mellqvist

 

Hjärtgolfen.

Söndag den 18 juni spelas Hjärtgolfen på Långe Erik. Hjärtgolfen är en damtävling i 1.6-
miljonerklubbens regi som kommer att spelas på runt10 klubbar i landet och där
startavgifterna går till forskning för kvinnors hälsa.

Vi spelar Irish Greensome med kanonstart. I samband med prisutdelningen äter vi en gemensam lunch.

1.6-miljonerklubben bidrar med 5 priser. Vår ambition är att det skall bli en uppskattad tävling med ett riktigt fint prisbord och att vi kan hitta flera sponsorer till tävlingen för att få fram många fina priser.

Resorten erbjuder ett övernattningspaket inkl. middag. Det finns möjlighet till inspel på lördagseftermiddag den 17 juni.

Vi ser fram mot att få Hjärtgolfen till Ekerum och hoppas på att nå ut till många damgolfare även utanför vår region.

Tävlingsledare är Lillemor Fürst och Ulla Murén Gustafsson.

 

Vision 50/50

Svenska Golfförbundet:

Att göra golfen mer jämställd och inkluderande är en av de viktigaste utmaningarna inom svensk golf. Svenska Golfförbundets har startat ett långsiktiga förändringsarbete för fler kvinnor som spelare och i ledande positioner.

Med 28 procent kvinnor som golfmedlemmar ligger Sverige visserligen långt fram i en global jämförelse, men det är ändå en snedfördelning som vi inte är nöjda med.
Ekerum GK kommer med start i maj 2017 vara en av 42 klubbar som ska genomgå detta förändringsarbete.

Ett unikt tillfälle som hjälper klubben att påbörja ett utvecklingsarbete som leder till attraktivare verksamhet, en mer inkluderande miljö och fler medlemmar som stannar länge. Tänk vilken möjlighet det innebär att öka antalet medlemmar, om vi blir lite bättre på att förstå HUR detta kan göras.

Vision 50/50 bli starten på den övergripande process som bidrar till utveckling av klubbens olika verksamheter, fler medlemmar och framförallt fler flickor och kvinnor. Förändringsarbetet ger klubben både kunskap, insikter och inspiration.

Projektledare Karl-Martin Härström

Juniorverksamhet

Juniorer kommer att erbjudas träning vår och höst. Ideella ledare behöver knytas till verksamheten
Målet är att vi ska upprätthålla verksamheten och den så småningom ska bli mer omfattande när fler ledare har knutits upp. Den populära lägerverksamheten kommer att genomföras under sommaren med två olika lägerveckor. Ledare för lägren är Emil Mårtensson.

Projektledare Karl-Martin Härström

 

Träning

Ett program för träning ligger på www.ekerum.com/golf. Programmet kommer att bygga på de
erfarenheter som gjorts av förra årets träning. Träningen är öppen för både medlemmar och icke medlemmar. Medlemmar kommer att erbjudas en rabatt på 20 % av ordinarie pris.
Målet är att öka antalet medlemmar i träning och på så sätt öka golfkvalitén hos våra medlemmar.

Särskilda aktiviteter kommer att anordnas för medlemmar med handicap 30 – 54.

I likhet med tidigare år kommer även erbjudande att ges för att ta Gröna kortet.

Serielagen kommer att erbjudas ett särskilt träningspaket.

Olika träningsveckor och träningshelger erbjuds i tre nivåer. Portugal, Polen och Ekerum. Tematräning i 5 veckor sommarmånaderna för både medlemmar och icke medlemmar.

Till träningsansvarig kommer ett antal intresserade medlemmar att knytas för att på olika sätt bistå och
engagera sig i träningsverksamheten.

Projektledare är Karl-Martin Härström

 

Damverksamhet

Under 2017 finns en ambition att starta en grupp som skall ha till uppgift att hitta former för att stimulera damer att komma till olika aktiviteter. En sådan aktivitet är den särskilda damgolfen. Syftet är att på sikt få ett ökat intresse bland damer för klubbens aktiviteter och därmed också skapa en ökad klubbkänsla samt att på ett bättre sätt bevaka de externa aktiviteter för damer som erbjuds i olika sammanhang.

Ansvarig är styrelsen.

 

Medlemsaktiviteter

Målsättningen med medlemsaktiviteter är att skapa en ännu bättre klubbkänsla och samtidigt stärka Ekerums GK:s varumärke.

Följande medlemsaktiviteter är hittills planerade under 2017:

  medlemsgolf i juli samt medlemsdag 4 augusti (Fredrik och Håkan)

  3 aktiviteter för nya medlemmar (Elna)

  hemlig golfresa vår och höst (Karl-Martin)

  golfresa utomlands vår och höst (Karl-Martin)

  påskmiddag (Karl-Martin)

  föreläsningar (styrelsen)

  information om hjärt- lungräddning (Håkan)

  information från länsstyrelsen om hur utvecklingen på Långe Jan har blivit vad gäller den biologiska mångfalden      (Håkan)

 – vissa ännu ej specificerade sociala aktiviteter, exempelvis bjuda in intresserade till att bilda en bridgeklubb i klubbens regi

 

Medlemsrekrytering

Både från Resorten och klubben finns en tydlig ambition att öka antalet medlemmar. Resorten kommer att fortsätta med en omfattande reklamkampanj för att locka nya medlemmar till klubben. Målsättningen är dessutom att genomföra rekryteringsaktiviteter. Detta tillsammans med ett väl fungerande handlingsprogram  är viktiga grundstenar för att uppnå målet.

En sådan aktivitet är att den 20 maj kommer en prova-på-dag att anordnas och detta är en gemensam aktivitet över hela Sverige.

Styrelsen är ansvarig

 

30 – 54
projektet

Under Karl-Martins ledning så administreras och leds projektet även detta år av Björn Ljunggren.

Medlemmar, vilka ligger i handicapområdet 30 – 54 är varmt välkomna att delta i projektet, som översiktligt beskrivs nedan.

Vi startar i mitten av maj månad och fortsätter med aktiviteter omkring var fjortonde dag fram till mitten av september.

Under denna period kommer vi att, förutom spel på Långe Jan och Långe Erik, lägga in ett par kostnadsfria
träningspass på övningsrangen med Karl-Martin.

Spel på banorna genomförs normalt under eftermiddagarna med första boll ut klockan 1300. Rundorna kommer
inte att betraktas som någon form av tävling, utan planeras som trivsamt utvecklande och kontaktskapande golf tillsammans med likasinnade. Rundorna kommer dock att vara handicapgrundande för de deltagare som så önskar.

Vid minst två tillfällen kommer äkta makar (motsvarande) att inbjudas delta även om dessa har lägre
handicap än 30. Dessa mer erfarna spelare kommer då att få i uppgift att kommentera de eventuella regelsituationer, vilka kan uppstå i realtid under spelets gång. Vid dessa två tillfällen kommer vi att eftersträva spel under förmiddagar,
för att efteråt avrunda det hela med eftersnack och gemensam lunch i golfrestaurangen.

Vi inleder säsongen med en ”Scramblerunda” måndagen den 15 maj. Särskild kallelse kommer att skickas ut omkring den 1 maj. Kort härefter inplaneras den första golflektionen på rangen.

Härefter kommer genom golfkansliets försorg kallelser till aktiviteterna att skickas ut 2 – 3 veckor i förväg med detaljer, startordningar och anvisningar för anmälan mm.

Deltagare i projektet kommer att få kontaktuppgifter till varandra för att sedan enkelt kunna planera in enskilda golfrundor tillsammans.

Projektledare Björn Ljunggren

 

Golfvärdar/Starters

Försöken att skapa en bra organisation för golfvärdar/starters har inte lyckats. I samråd med Resorten planeras
att få tillstånd en organisation där en golfvärd, när behov bedöms finnas, skall finnas efter hål 9 vid kiosken för att där kunna fånga upp eventuella problem. En särskild arbetsbeskrivning och frågan om ersättning kommer att utarbetas.

Karl-Martin kommer att ha huvudansvaret men behöver naturligtvis hjälp med att hitta intresserade.

Projektledare är Karl-Martin Härström

 

Hålvärdar

Under året kommer vi att fortsätta med uppföljning av hålens kvalitet och vidta lämpliga åtgärder för att hålla en hög finish.
Därutöver kommer särskilda insatser att göras för att höja banornas kvalitet i samverkan med den nye greenkeepern. På LE planeras byte av avståndsmarkeringar.

Även detta år kommer en hålvärdstävling att genomföras.

Projektledare: Ivar Lång

 

IT/hemsida/information

Hemsidegruppen ska fortsätta att arbeta med att skapa en väl fungerande och informativ hemsida som är relevant för klubbens medlemmar. Rutin ska skapas så att alla kan skicka in information som berör alla medlemmar och som ska läggas ut på hemsidan. Tävlingsansvariga ska skicka text och bild efter genomförda tävlingar till projektgruppen för utlägg på hemsidan.

Projektgruppen ska utreda om en kalenderfunktion, kopplat till GIT, är möjligt att få till beroende på ekonomiska och
funktionella aspekter.Målsättningen är att klubbens hemsida ska vara det första alternativet för klubbens medlemmar att läsa och söka information om klubbens aktiviteter.

Projektledare: Ewa-Lis Petersson

 

Faddergrupp

Under 2016 hade vi ett antal Gröna-kort-kurser. En viktig erfarenhet därifrån är att kunna erbjuda deltagarna faddrar som i första hand kan gå ett antal fadderundor och på så sätt öka möjligheterna att de stannar i klubben. Styrelsen kommer att söka medlemmar som är intresserade att ställa upp.

Ansvarig är styrelsen.