Medlemsförmåner / Skyldigheter

Förmånerna gäller för medlemskapen – Eagle –  Birdie – Par

10 % rabatt för köp i butiken (ej golfklubbor) för 100 kr eller mer.
10 % rabatt i restaurangen och paviljongen (gäller ej alkohol).
10 % rabatt på greenfee för gäster som spelar i samma boll.
10 % rabatt på inträde i spa
10 % rabatt för hyra av Padelbana
10 % rabatt för hyra av mountainbike
30 % på rangekort
Reducerad avgift för golflektioner och övrig golfträning

15 % Greenfeerabatt på följande golfklubbar gäller ej juli.
Ölands GK, Nybro GK, Oskarshamns GK, BödaKroken (Böda Sand GK, Byxelkrok)
Saxnäs GK, Grönhögen Golf Links, Mönsterås GK, Möre GG

10 % Kalmar GK

Skyldigheter:

 • Efterfölja avsnitt 4 i Ekerum GK:s lokala regler avseende Ordningsföreskrifter (länk)
 • Ta del av och efterfölja Ekerum Resort och Ekerum GK stadgar (länk)
 • Efterfölja Ekerum Resort och Ekerum GK information/utskick gällande banors tillgänglighet.
 • Efterfölja Ekerum Resort och Ekerum GK regler för framförande av golfbil.

Vid överträdelse förbehåller sig Ekerum Resort och Ekerum GK rätten att återkalla spel på banorna respektive medlemskap.

Golfbilsregler.

 • Erlägga gällande avgift för framförande av golfbil såväl som för privatbil som för hyrbil.
 • Giltigt körkort krävs samt samma regler som gäller vid bilkörning i trafik
 • Körning är endast tillåten på fairway, semiruff, samt på transportvägar mellan golfhålen. Ej på parkeringar eller inom lägenhetsområde.
 • Max två personer får färdas i en bil.
 • Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna.
 • Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.


Installation av GPS

Inför säsongen 2018 inför Ekerum Resort ett GPS-system på alla bilar till uthyrning. Man kan då styra var på banan bilarna kan köra, samt att i skärmen visa hur långt det är kvar till flaggan eller andra mått på banan.

Privata golfbilsägare omfattas också av detta enligt nedan:

 • Alla system som är kompatibla så de kan skötas via vårt DSG Tag Golf Control Unit*** är OK
 • De ”befintliga”* bilar som installerar före 1/6/2018 får 50% rabatt på golfbilsavgiften 2018.
 • De ”befintliga” bilar som inte installerar GPS innan 1/6/2018 får fakturerat resterande 50%.
 • För de ”nya”** bilarna är det obligatoriskt med installation för att köra på banan 2018.
 • Alla bilar som ska köras på golfbanan ska ha systemet installerat senast 1/1/2019.
 • Om någon har ekonomiska svårigheter, kontakta Ekerum så hittar vi en lösning.
 • Ekerum reserverar sig rätten att neka spel/spelavgift, dvs får ej spela på Ekerum, om reglerna inte följs.


Definitioner: 

*”befintliga” bilar = de som betalat golfbilsavgift 2017

**”nya” bilar = de som inte betalat golfbilsavgift 2017

*** En återförsäljare som säljer detta system är Gräsvårdsmaskiner i Malmö 040-925286