Lokala Regler

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 EKERUM GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande ”Regler för Golfspel” och ”Decisions on the Rules of Golf”. Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets policies samt följande regler och föreskrifter.

LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla vid kansliet. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

1.1 Out of bounds Regel 27-1

 På Långe Jan hål 18 definierar vita plattor längs grusvägen vid klubbhuset och vita pinnar norr om

”Vindmuren” vid greenen gränsen för out of bounds.

1. 2. Vattenhinder Regel 26

a. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av mot hindret.
b. På Långe Jan hål 7 är sidovattenhindret längs hålets vänstra sida oändligt.

1. 3. Onormala markförhållanden (MUA mm) Regel 25

a. Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror, gjorda av rinnande vatten, är mark under arbete.
b. Myrstackar är mark under arbete varifrån spel är förbjudet.

1. 4. Hindrande föremål Regel 24

a. Gul-svarta 150-meterspinnar, som visar avståndet till greenens mitt, är flyttbara hindrande föremål.

b. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

c. På Långe Jan hål 16 är stengrunden till den gamla körvägen vid greenen oflyttbara hindrande föremål

    (lättnad utan plikt)

d. Alla stengärdsgårdar och ”vindmuren” vid greenen på Långe Jan hål 18 är oflyttbara hindrande föremål (lättnad

utan plikt). Lösa stenar får inte tas bort.

1. 5. Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)

För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka spelet (t.ex. höjdskillnader eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3. Plikt: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag. För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation.

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

2. TÄVLINGSREGLER

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1. Paus efter 9 spelade hål

 Deltagare i sanktionerade tävlingar har rätt till en paus i högst åtta (8) minuter vid kiosken efter hål 9.

 Plikt: Diskvalifikation.

2.2. Tee i handicaptävling Regel 11

Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från röd tee och alla herrar spela från gul tee.

Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som kan välja att spela från röd tee. Plikt: Matchspel – motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel – två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

2.3.  Övning Regel 7

Övning vid slagspeltävlingar, med undantag för tävlingar med valfri partner före eller mellan ronderna, bara tillåtet på den bana som inte är aktuell tävlingsbana. Plikt: Diskvalifikation.
Plikt om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

3. VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, vid 1:a tee, på tävlingsanmälan och på hemsidan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

3.1. Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelare ha EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap. För att få pris måste spelaren, eller samtliga spelare i ett lag, ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

3.2. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling ska i första hand ske via Internet, på anmälningslista vid kansliet. Anmälningstidens utgång är två dagar innan tävlingsdagen kl. 13.00. Andra anmälningstider kan förekomma. Se information i samband med aktuell tävling, på hemsida eller anslagstavlan.
Avanmälan efter lottning debiteras med gällande startavgift.
Uteblivande från start debiteras med dubbla startavgiften.
Efteranmälan kan ske i mån av plats dock ej i KM.För senior-och onsdagsgolf gäller särskilda bestämmelser.

3.3. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med 12,0; Klass B handicap 12,1 till 20,0; Klass C handicap 20,1 till 36,0 och Klass D handicap 37 -54.
Vid färre än 4 startande eller tre lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas.

3.4. Särskiljning i slagspel

I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom play off hål för hål med start på av tävlingsledningen angivet hål. Övriga placeringar görs enligt resultatlistan. Spelare med samma resultat delar placering.

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.

3.5. Prisutdelning

Vid prisutdelningen måste priser hämtas personligen. Pris delas ut till närvarande i turordning efter resultatlistan.

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan, före fastställd rond eller under pågående rond, leda till att spelaren utesluts ur tävlingen eller diskvalificeras och/eller efter avslutad rond rapporteras till hemmaklubben och GDF för eventuell disciplinär påföljd.

4. ORDNINGSFÖRESKRIFTER

 Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla vid kansliet och på hemsidan.

 Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

4.1. Ankomstregistrering måste ske i receptionen senast 20

 minuter för bokad starttid för samtliga i gruppen.

 För alla gäller att om en bokad starttid ej ska utnyttjas måste den avbokas senast 24 timmar före

 starttiden, annars debiteras en avgift på 200 kronor per tid och person.

4.2. Kontroll av greenfee och spelrätt utförs av personal på

 Ekerum Identifierade med ID-bricka.

 Person med golfutrustning på banan, som inte löst greenfee

 eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee.

4.3. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid

 sällskapsspel.

4.4. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

4.5. Spelare bör inte störa andra spelare med elektroniska

 apparater (t.ex. mobiltelefoner).

4.6. Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i

  hålets spelriktning.

4.7. Det är tillåtet ta en paus på högst åtta (8) minuter vid

 kiosken efter Hål 9 eller så länge efterföljande grupp inte

 kommit ifatt.  Om efterföljande grupp inte önskar ta en

 paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än

 startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus.

4.8. Banpersonalen har företräde. Spelarna måste få

 klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

 Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till

 tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Årsrevision 2017 av Håkan Herne SmGDF. Godkända av klubbens styrelse den 2017