Lokala regler 2018

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2018 EKERUM GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande ”Regler för Golfspel” och ”Decisions on the Rules of Golf”. Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets policys samt följande regler och föreskrifter.


LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla vid nergången till omklädningsrummen. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

1.1. Out of bounds Regel 27–1

På Långe Jan hål 18 definieras gränsen för out of bounds vid greenen av vita plattor längs grusvägen vid klubbhuset och av vita pinnar bakom ”Vindmuren”.

 1. 2. Vattenhinder Regel 26
 2. a. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken börjar slutta mot hindret.
  b. På Långe Jan hål 7 är sidovattenhindret längs hålets vänstra sida oändligt.
 3. 3. Onormala markförhållanden (MUA mm) Regel 25
  a. Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror, gjorda av rinnande vatten, är mark under arbete.
  b. Myrstackar är mark under arbete varifrån spel är förbjudet.
 1. 4. Hindrande föremål Regel 24
 2. a. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.
 3. b. Röda, gula, och vita avståndsplattor med omgivande sandfyllda grop, vilka visar avståndet 100, 150 och 200 meter till greenens mitt, är oflyttbara hindrande föremål.
 4. c. Stenmurar är oflyttbara hindrande föremål (lättnad utan plikt). Lösa stenar får inte tas bort
 5. På Långe Jan hål 16 är det lilla stenvalvet vid greenen ett oflyttbart hindrande föremål.


1.5. Boll som oavsiktligt rubbas på green

När en spelares boll eller bollmarkering ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1.

Anmärkning: Om en boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. Om en bollmarkering rubbas under sådana omständigheter måste den återplaceras.

 1. 6. Avståndsmätare (Regel 14–3, Anmärkning) 
  För allt spel på bananfår en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka spelet (t.ex. höjdskillnader eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14–3. Plikt: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag. För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation.

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

 1. TÄVLINGSREGLER

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1. Paus efter 9 spelade hål
Deltagare i sanktionerade tävlingar har rätt till en paus i högst åtta (8) minuter vid kiosken efter hål 9. Plikt: Diskvalifikation.
2.2. Tee i handicaptävling Regel 11
Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från röd tee och alla herrar spela från gul tee.

Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som kan välja att spela från röd tee. Plikt: Matchspel – motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel – två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.
2.3. Övning Regel 7
Övning vid slagspeltävlingar, med undantag för tävlingar med valfri partner före eller mellan ronderna, bara tillåtet på den bana som inte är aktuell tävlingsbana. Plikt: Diskvalifikation.

Plikt om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

 

 1. VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, vid 1:a tee, på tävlingsanmälan och på hemsidan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

3.1. Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelare ha EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap. För att pris måste spelaren, eller samtliga spelare i ett lag, ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

3.2. Anmälan till tävling
Anmälan till tävling ska i första hand ske via Internet på anmälningslista vid omklädningsrummen. Anmälningstidens utgång är två dagar innan tävlingsdagen kl. 13.00. Andra anmälningstider kan förekomma. Se information i samband med aktuell tävling, på hemsida eller anslagstavlan.
Avanmälan efter lottning debiteras med gällande startavgift.
Uteblivande från start debiteras med dubbla startavgiften se också punkt 1.6.
Efteranmälan kan ske i mån av plats dock ej i KM. För senior-och onsdagsgolf gäller särskilda bestämmelser.

3.3. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med 12,0; Klass B handicap 12,1 till 20,0; Klass C handicap 20,1 till 36,0 och
Klass D handicap 37–54.
Vid färre än 4 startande eller tre lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas.
3.4. Särskiljning i slagspel
I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom play off hål för hål med start på av tävlingsledningen angivet hål. Övriga placeringar görs enligt resultatlistan. Spelare med samma resultat delar placering.

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.
3.5. Prisutdelning
Vid prisutdelningen måste priser hämtas personligen. Pris delas ut till närvarande i turordning efter resultatlistan.
Överträdelse av ett villkor för en tävling kan, före fastställd rond eller under pågående rond, leda till att spelaren uteslutas ur tävlingen eller diskvalificeras och/eller efter avslutad rond rapporteras till hemmaklubben och GDF för eventuell disciplinär påföljd.

 1. ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, vid expeditionen och på hemsidan.

Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

4.1. Ankomstregistrering måste ske i receptionen senast 20 minuter före bokad starttid för samtliga i gruppen. För medlemmar gäller att om en bokad starttid ej ska utnyttjas måste den avbokas senast 60 min före starttiden, annars debiteras en avgift på 200 kronor per tid och person.

 

4.2. Kontroll av greenfee och spelrätt utförs av personal på Ekerum identifierade med ID-bricka.

Person med golfutrustning på banan, som inte löst greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee.

4.3. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.
4.4. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

4.5. Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).
4.6. Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.
4.7. Det är tillåtet att ta en paus på högst åtta (8) minuter vid kiosken efter hål 9 eller så länge efterföljande grupp inte kommit ifatt. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus.
4.8. Banpersonalen har företräde. Spelarna måste få klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.