Klubben

Ekerum GK bildades i samband med att Ekerums golfbanor invigdes i augusti 1990.
Klubben träffar överenskommelse med Ekerum Resort om förutsättningarna för medlemmarnas nyttjande av golfbanorna.
Klubben och Resorten har en gemensam budget för golfverksamheten.
Syftet med överenskommelsen är framför allt att markera ägarnas och klubbens gemensamma ambition att ytterligare stärka Ekerum GK som en attraktiv golfklubb.
Klubben arbetar genom en styrelse som i sin tur utser ansvariga för olika områden.